RTS-ympäristöluokitus ja M1-luokitellut tuotteet

RTS-ympäristöluokitus ja M1-luokitellut tuotteet

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristössä on vaatimuksia käytettäville rakennusmateriaaleille. 

Sisätiloissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä. Vaatimukset koskevat kaikkia sisätiloihin asennettavia tuotteita. Vaatimukset täytetään toteuttamalla toinen esitetyistä vaatimuksista:
Rakennushankkeen ympäristöluokitus

a) Vähäpäästöiset materiaalit

Höyrynsulun sisäpuolella käytetyt maalit, liimat, lattiamatot ja lattiapinnoitteet sekä puulevyt ovat vähäpäästöisiä. Materiaalivaatimukset kirjataan urakkavaatimuksiin ja toimitetaan yhteenveto käytetyistä tuotteista ja niiden sertifikaateista

Suoraan hyväksyttävät materiaalit

Vähäpäästöisiksi todetut perusmateriaalit, kuten betoni, luonnonkivi, keraamiset- ja puristelaatat sekä käsittelemättömät puutuotteet hyväksytään suoraan eikä niiltä vaadita sertifiointia. Peruskorjauksissa oletuksena on, että kaikkien jäävien pintamateriaalien voidaan ajatella olevan olemassa olevassa tilanteessa vähäpäästöisiä. Mahdolliset haitta-aineet (kreosootti, asbesti) tulee poistaa peruskorjauksessa työtiloista.

Huomioitavat materiaalit

Arvioinnissa huomioidaan kaikki rakennuksen höyrynsulun sisäpuolella olevat materiaalit lukuun ottamatta teknisiä tiloja, joista ei ole suoraa yhteyttä sisätiloihin (lämmönjakokeskukset, IV-konehuoneet tmv.) sekä valmisosatuotteet, jotka ovat yhteydessä sisäilmaan.

Raportointi

Tuotteiden vähäpäästöisyys raportoidaan luettelolla, josta käy ilmi tuotteen tuotenimi, tuotteen valmistaja, käyttökohde sekä tieto tuotteen päästösertifikaateista.

Materiaalien päästöjen sertifioinneista hyväksytään seuraavat sertifiointimerkit ja -tasot:

* Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 (kaikki materiaalit)
* Emicode EC1 ja EC1Plus
* Blue Angel (puutuotteet)
* GUT (lattiamateriaalit)

b) Sisäilmamittaukset

Rakennuksen hyväksytyillä mittausmenetelmillä tehdyt mittaukset osoittavat, että hyvän sisäilman enimmäispitoisuudet alittuvat valmiissa rakennuksessa ennen käyttöönottoa. Mittausvelvoite kirjataan urakka-aineistoon ja toimitetaan mittauspöytäkirja.
Mittaukset suoritetaan kertamittauksina tyyppitiloista kalustuksen jälkeen ja ennen käyttäjien sisään muuttoa. Mitattujen pitoisuuksien tulee alittaa seuraavat raja-arvot:
* Formaldehydi enintään 15 μg/m3
* tVOC enintään 300 μg/m3 

Pitoisuuksien mittaukset tulee tehdä seuraavien standardien mukaisesti:
* ISO 16000-3:2011 (formaldehydi)
* EN ISO 16017-1:2003 tai ISO 16000-6:2011 (tVOC)