Kuinka haen M1-luokitusta

Kuinka haen M1-luokitusta

Hakuprosessi

Tuotteiden testaus

Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, toimikunnan hyväksymässä laboratoriossa.

Testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sovitaan suoraan laboratorion kanssa. Laboratorio antaa myös ohjeet tuotteen pakkaus- ja toimitustavasta. Lisätietoja materiaalin käsittelystä, pakkauksesta ja testauksista löytyy myös testausprotokollasta.

Hakija vastaa kaikista niistä kuluista, joita syntyy hakemusta varten vaadittavista testauksista. Kulut testauksista hakija maksaa suoraan testauslaitokselle.

Hakija ilmoittaa seuraavat tiedot laboratoriolle: 

 • tuotteen valmistuspäivä
 • tuotteen lähetyspäivä

Tuotteista testataan neljän viikon iässä seuraavat ominaisuudet: 

 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio
 • Formaldehydin (HCOH) emissio
 • Ammoniakin (NH3) emissio
 • IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden emissio
 • Haju

Tuoteperheiden muodostaminen tapahtuu ennen testausta 

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään niin samankaltaisia, että niiden emissiot voidaan todeta yhdellä mittauksella, käsitellään tuotteita tuoteperheenä. Tästä menettelystä on kuitenkin sovittava etukäteen ennen testausta luokitustyöryhmän kanssa. Tuoteperheet muodostetaan luokitustyöryhmässä tuotteiden yksityiskohtaisten koostumustietojen ja hakijan ehdotuksen perusteella.

Luokituksen hakeminen: uusi hakemus

Testautettuaan tuotteensa valmistaja tai maahantuoja hakee tuotekohtaista rakennusmateriaalien päästöluokitusta Rakennustietosäätiö RTS sr:ltä. Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä luottamuksellisesti. Luokitustyöryhmä koostuu puolueettomista asiantuntijoista. Kokouksia järjestetään tarpeen mukaan 1 - 2 kuukauden välein.

Hakijan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat ja tiedot Rakennustietosäätiö RTS sr:n 

 • Testitulokset
 • Testatun tuotteen kromatogrammi
 • Tarkat tuotetiedot
 • (Asennusohjeet/hoito-ohjeet)
 • Käyttöturvallisuustiedote
 • Hakulomake (Hakulomakkeessa tulee mainita lisäksi mahdollinen tuoteryhmittely, jatko/uusintahakemustiedot sekä tarvittaessa kieliversioiden käännökset)

Uutta luokitusta haettaessa tutkimusselostus ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi.

Luokituksen hakeminen: jatkohakemus (ilman testausta)

Luokitus myönnetään kolmeksi vuodeksi. Mikäli tuotteen päästöominaisuudet eivät ole muuttuneet, luokitus voidaan hakemuksesta myöntää kerran uudelleen ilman testausta.

Luokituksen hakeminen: uusintahakemus (tuotteet testattu uudelleen)

Mikäli tuotteen luokitusta on jatkettu ilman testausta jo aiemmin, on tuote testattava uudelleen.

Luokituksen voimassaolo 

Luokituksen käyttöoikeus myönnetään tuotteelle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä aikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta tuotteen markkinoinnissa.

Velvollisuus ilmoittaa tuotteessa tapahtuvista muutoksista 

Käyttöoikeuden haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan Rakennustietosäätiölle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tms., jos muutokset vaikuttavat ominaisuuksiin, joita luokituksen myöntämisperusteet koskevat.

Luokiteltujen tuotteiden pistokokeet

Luokiteltujen tuotteiden laatua valvotaan pistokoemenettelyllä. Sisäilmastoluokitus -päätoimikunta (PT 17) valitsee testattavat tuotteet vuosittain arpomalla.