Ilmanvaihtotuotteiden M1-vaatimukset

Ilmanvaihtotuotteiden M1-vaatimukset

Puhtausluokituksen yleiset vaatimukset

Puhtausluokitellun ilmanvaihtotuotteen tulee valmistuksen jälkeen täyttää seuraavat Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirjassa määritellyt yleiset vaatimukset:

  • Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyisyyden kannalta haitallisia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa
  • Puhtausluokiteltu tuote ei saa tuottaa tuloilmaan laatua huonontavaa hajua tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
  • Puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettavissa.

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset

Mitattavien vaatimusten täyttyminen varmennetaan testaamalla. Tuotteille on lisäksi asetettu tuoteryhmäkohtaisia erityisvaatimuksia, joiden täyttyminen arvioidaan valmistajan ilmoituksen perusteella.

Erityisvaatimukset on lueteltu hakulomakkeissa.

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset:


Näytteenotto-, analyysi- ja tuotteiden ryhmittelyohjeet määritetään testausohjeessa