RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS - HAKEMUS


kts. erillinen hinnasto

  • 980 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuotteelta
  • 1180 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (2 – 3 tuotetta)
  • 1480 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (4 – 7 tuotetta)
  • 1680 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (8 tai useampi tuote)

Luokitustodistus yhdellä kielellä sisältyy luokitusmaksuun, lisäkielet 100 € kappaleelta. Olemme hakeutuneet arvonlisävelvollisiksi 1.7.2017 lähtien. Arvonlisävero on 24%.


Luokitustodistukset tilataan seuraavilla kielillä:

Vakuutan, että annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja näytteet on toimitettu testauslaboratorioon testausprotokollan mukaisesti. Sitoudun noudattamaan rakennusmateriaalien päästöluokituksen yleisissä ohjeissa esitettyjä periaatteita.


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
LIITTEET: Liitä hakemuksen mukaan tuoteseloste, käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote ja tutkimusselostus.