RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS - HAKEMUS


kts. tarkempi hinnasto »

  • 1030 € yhdeltä tuotteelta
  • 1240 € yhdeltä tuoteryhmältä (2 – 3 tuotetta)
  • 1550 € yhdeltä tuoteryhmältä (4 – 7 tuotetta)
  • 1760 € yhdeltä tuoteryhmältä (8 tai useampi tuote)

Luokitustodistus yhdellä kielellä sisältyy luokitusmaksuun, lisäkielet 100 € kappaleelta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ALV 24 % lisätään hintoihin.


Luokitustodistukset tilataan seuraavilla kielillä:

Vakuutan, että annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja näytteet on toimitettu testauslaboratorioon testausprotokollan mukaisesti. Sitoudun noudattamaan rakennusmateriaalien päästöluokituksen yleisissä ohjeissa esitettyjä periaatteita.


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
LIITTEET: Liitä hakemuksen mukaan tuoteseloste, käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote ja tutkimusselostus.