Ajankohtaista

Ajankohtaista


KYSELYKUTSU: Hygienia sisätiloissa

Rakennustietosäätiö RTS sr kehittää jatkuvasti rakennusalalle alan yhteisesti hyväksymiä tietopalveluita ja tuotteita.

Tällä hetkellä Suomessa tai muuallakaan maailmassa ei ole olemassa hygieeniselle sisätilalle tarkkaa määrittelyä, joka auttaisi esimerkiksi tilan suunnittelussa. Hygieeninen sisätila tarkoittaa kiinteistön sisätilaa, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota terveellisyyteen ja puhtauteen. 

Tällä lyhyellä kyselyllä Rakennustietosäätiö kerää tietoa siitä, koetaanko sisätilan hygieniaa arvioiva määrittely tarpeelliseksi. Määrittely voisi olla esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen kaltainen, jolloin se ei ole suoraan rakennusalaa velvoittava, mutta kuitenkin merkittävä apu ja ohje esimerkiksi sisätilan suunnitteluun. Sisätilan hygieniaa voisi arvioida ja ohjeistaa myös esimerkiksi standardin tai sertifikaatin avulla.

Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, aletaanko määrittelyä luoda, ja jos, niin millaista määrittelyä aletaan kehittää. Vastausaika päättyy 28.10.2018. Vastaajien kesken arvotaan Alvar Aallon asuntosuunnittelun helmet esittelevä Alvar Aalto Homes -kirja. Kiitos vastauksista jo etukäteen!


Ystävällisin terveisin,

Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola
laura.sariola@rakennustieto.fi
+358 40 832 5750


Lausuntopyyntö: RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus 

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan karkealla tasolla, kuuluuko tietty kriteeri mielestänne ympäristöluokitukseen ja toisaalta puuttuuko kriteeristöstä jokin oleellinen osa-alue taikka kriteeri. 

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen glt@rakennustieto.fi. Viimeinen palautuspäivä on 16.10.2018. Alla lausuntoaineisto pdf-muodossa.

Lisätiedot:
Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
puh. +358 40 832 5750


Laura Sariola esittelee RTS-ympäristöluokituksen kriteerejä Finnbuild-messuilla 11.10.

Luokituspäällikkö Laura Sariola esittelee RTS-ympäristöluokituksen uusia kriteerejä Finnbuild-messuilla 11.10.2018 klo 13:10. Esitelmä pidetään Rakennuslehti -lavalla. Rakennustieto on muutenkin vahvasti mukana messujen ohjelmassa: esittelyssä on mm. RT-tuotetieto ja RT-kustannuslaskenta. Lisätietoja messuista Finnbuildin kotisivuilla. Nähdään messuilla!


RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutus 4.10.2018

Järjestämme yhdessä Green Building Council Finlandin kanssa RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutuksen 4.10. klo 9-15.15 GBCF:n tiloissa Helsingissä. 

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: 

 • Sertifiointijärjestelmät, lainsäädäntö ja tarve ympäristöluokitukselle
 • RT-ympäristötyökalun esittely
 • RT-ympäristötyökalun käyttö sertifiointiprosessissa
 • Kurssilla opetetaan uudet syyskuussa hyväksytyt kriteerit

RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.

Tilaisuuden ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä linkistä »

Lisätietoja koulutuksesta Jessica Karhulta: jessica.karhu@figbc.fi, tel. +358 40 675 8899
Lisätietoja hankeohjaustyökalusta osoitteessa glt.rts.fi


Työpaja ympäristöluokituksen ylläpidon kriteerien laatimisesta 22.8.2018


Järjestämme 22.8.2018 klo 8:30-12 Rakennustiedossa työpajan RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon kriteerien laatimisesta. Voit ilmoittautua tilaisuuteen täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle. Tilaisuuden tarkka ohjelma lähetetään ilmoittautuneille elokuussa. Nähdään työpajassa!


Hankkeen taustaa:
Vuonna 2017 valmistuneet ja kesällä 2018 päivitetyt RTS-ympäristöluokituksen kriteerit keskittyvät rakennushankkeen ohjaamiseen ympäristövastuullisempaan suuntaan. Kriteerejä laadittaessa huomattiin, että tarvetta on myös ylläpidon luokitukseen tähtäävälle kriteeristölle. Kehitettävä RTS GLT -ylläpitokriteeristö soveltuu olemassa oleville rakennuksille sekä työkaluksi kiinteistöille, jotka on rakennettu hyödyntäen RTS GLT-rakennushankkeen kriteeristöä.

Kriteeristöstä tehdään työkalu kiinteistöpäälliköille ja kiinteistöjohtajille, joiden tavoitteena on kustannustehokas ja ympäristövastuullinen kiinteistönhoito.

Ylläpitovaiheessa olennaista on käyttövaiheen ympäristövaikutukset, joita syntyy mm. energian käytöstä, puhtaanapidosta, taloteknisen järjestelmän huolto- ja kunnossapitotöistä, matkustamisesta, jätehuollosta, kuljetuksista ja kalustuksesta sekä vuokralaisten toimenpiteistä. Se vastaa ylläpidon vaatimuksiin ja toisaalta mahdollisuuteen muodostaa kokonaisuuksia yhden toimijan erilaisista kiinteistöistä, nk. salkkuja erilaisista kiinteistöistä. Kriteeristössä tulee olemaan velvollisuuksia myös vuokralaisille, jonka lisäksi vuokralaisten tyytyväisyyttä seurataan ja mitataan.

Lisätietoja:
Laura Sariola
Luokituspäällikkö, DI
Rakennustietosäätiö RTS sr
puh. +358 40 832 5750
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi


RTS-ympäristöluokituksen uusien kriteerien julkistamistilaisuus Säätytalossa 6.9.2018 klo 08:30-11:30! 

Ilmoittaudu 31.8. mennessä tästä linkistä! »

Rakennus- ja kiinteistöalalla tehtävillä pienilläkin päätöksillä on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Tilaajien ohella myös asiakkaat ja tilojen vuokralaiset ovat entistä kiinnostuneempia käyttämiensä tilojen energia- ja ekotehokkuudesta sekä sisäilmasta. 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö kehittyy ja ohjaa entistä vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen rakennushankkeessa. Rakennustieto järjestää yhteistyössä Rakennuslehden kanssa seminaarin, jossa keskitytään muuttuvaan säädösmaailmaan sekä kansallisen ympäristöluokituksen uudistettuun kriteeristöön ja ympäristöluokituksen tuomiin hyötyihin eri rakennushankkeissa.

8.30 Aamiainen

9.00 Tilaisuuden avaus
 • Anders Adlercreutz, arkkitehti, kansanedustaja 
9.10 Energia- ja materiaalitehokkuusvaatimukset- mihin pitää varautua?
 • Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
9.25 Mitä ympäristövastuullinen rakentaminen tarkoittaa käytännössä?
 • Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
9.35 Uudet RTS ympäristöluokituksen kriteerit
 • Timo Rintala, johtaja, Green Building Partners Oy 
10.00 RTS-ympäristöluokituksen käyttöön liittyviä kokemuksia
Uusien kriteerien pilotointi asuntokohteessa - As Oy Järvenpään Ainonranta
 • Mia Andelin, ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
Kokemuksia kriteeristön käytöstä kiinteistöomistajan ja rakennuttajan näkökulmasta
 • Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, Senaatti-kiinteistöt
Kestävän kehityksen vaatimusten huomiointi kohteessa Helsingin asumisoikeus Oy, Postiljooni
 • Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki 
10.25 Loppusanat, keskustelua ja yhteenveto
10.30 Siirtyminen toiseen tilaan keskustelemaan ja nauttimaan virvokkeita
11.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on tarkoitettu kiinteistöomistajille ja rakennuttajille kunta- ja yksityisellä sektorilla sekä rakennusliikkeille.

Esitys RTS-ympäristöluokituksesta Indoor Air 2018 -konferenssissa Philadelphiassa

Laura Sariola esittelee RTS-ympäristöluokitusta Indoor Air 2018- konferenssissa Philadelphiassa heinäkuussa. Esitelmän aiheena on RTS GLT-Environmental Classification - Experiences and New Developments. Lisätietoja ja konferenssiohjelma löytyy osoitteesta indoorair2018.org.


Ohje M1-luokituksen hakuun ja tuoteryhmittelyyn on päivitetty

Uuden version löydät täältä.


Anna palautetta asiakastyytyväisyyskyselyn avulla

Haluamme kehittää M1-luokitustoimintaamme ja siihen tarvitsemme asiakkaidemme apua. 

Vastaa lyhyeen asiakastyytyväisyyskyselyyn, jonka avulla voit antaa meille palautetta toiminnastamme anonyymisti. Kyselyssä on vain neljä kysymystä, joten sen täyttämiseen menee vain minuutti tai pari. Kysely on auki 15.6.2018 asti.

Jokainen vastaus on arvokas. Kiitos jo etukäteen!

Rakennustietosäätiö RTS sr:n tietosuojaseloste (GDPR) »


Sisäilmastoluokitus 2018 -julkistustilaisuuden esitykset

Sisäilmastoluokitus 2018 julkaistiin Säätytalolla 14.5.2018. Alta löydät linkit tilaisuudessa pidettyjen diaesitysten materiaaleihin (pdf):

Tilaisuuden avaus: Sisäilmasto osana rakennettua ympäristöä
 • Kimmo Tiilikainen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri, ympäristöministeriö
Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon
 • Katja Outinen, yli-insinööri, ympäristöministeriö
Valintojen merkitys rakennusprosessissa
 • Juha Lemström, operatiivinen johtaja, Senaatti-kiinteistöt
Sisäilmastoluokitus 2018
 • Jorma Säteri, osaamisaluepäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Sisäilmayhdistys ry)
Rakennuttajan näkökulma Sisäilmastoluokitus 2018:aan
 • Marianna Tuomainen, johtava asiantuntija, Helsingin kaupunki
M1-luokitus kalustetoimittajan näkökulmasta
 • Hanna Eskola, laatu- ja ympäristöjohtaja, Isku Interior Oy

Sisäilmastoluokitus 2018 on saatavilla RT tietoväylän kautta kortistojen päivittyvistä sisällöistä. Se on ostettavissa myös erikseen Rakennustietokaupasta

Kiitos tilaisuuteen osallistuneille!


Toukokuun M1-tiedote

Tiedotteessa on asiaa mm. juuri julkaistusta Sisäilmastoluokituksesta, uudesta M1-laboratoriosta sekä M1-luokituksen hyväksynnästä kalusteille. Lue pdf-tiedote täällä » 


Tervetuloa Sisäilmastoluokitus 2018- julkistamistilaisuuteen Säätytaloon 14.5.2018 klo 9:00-11.30!

Sisäilmastoluokitus on yleisesti käytössä toimitilarakennusten sisäilmaston tavoitteiden asettamisessa. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten sekä uusimman tutkimustiedon perusteella. Lisäksi siinä on otettu huomioon STM:n ja YM:n vuosina 2015 ja 2017 antamien asetusten vaatimukset sekä standardeissa tapahtuneet muutokset.
Sisäilmastoluokitus 2018 julkaistaan Säätytalossa 14.5.2018 klo 9-11:30. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Sisäilmayhdistys ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr. Julkistamistilaisuuden avaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tilaisuuden ohjelma on täällä.

Noudatamme Säätytalon sääntöjä, joten kaikkien tilaisuuteen tulijoiden täytyy ilmoittautua etukäteen. Säätytalossa on rajoitettu määrä paikkoja. Ilmoittaudu tilaisuuteen 3.5.2018 klo 15:00 mennessä tämän ilmoittautumislinkin kautta.


Ystävällisin terveisin,

Rakennustietosäätiö RTS sr
Sisäilmayhdistys ry


RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutus 9.5.2018

Tervetuloa RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutukseen! Järjestämme yhdessä Green Building Council Finlandin kanssa RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutuksen 9.5.2018.
Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:
 • Sertifiointijärjestelmät, lainsäädäntö ja tarve ympäristöluokitukselle
 • RT-ympäristötyökalun esittely
 • RT-ympäristötyökalun käyttö sertifiointiprosessissa
Hinta: 400 euroa GBC Finlandin jäsenille ja 450 euroa GBC Finlandin ei-jäsenille, sisältää koulutuspäivän materiaalin jaettuna, lounaan, kahvi/tee.
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä >>

Lausuntopyyntö RTS 18:2 ; RTS-ympäristöluokituksen kriteerit toimisto- ja asuinrakennuksille 


Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa RTS ympäristöluokituksen kriteereistä rakennushankkeille. Lausuntomateriaali sisältää ehdotuksen RTS ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi, jotka korvaavat vuonna 2017 laaditut kriteerit uusien hankkeiden osalta. Meneillään olevissa hankkeissa käytetään vuoden 2017 kriteeristöä. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen glt@rakennustieto.fi . Viimeinen palautuspäivä on 5.4.2018. 

Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan »
Kriteeriehdotus »
Jakeluluettelo »

Ystävällisin terveisin
Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola, etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, +358 40 832 5750 


Joulukuun M1-tiedote


Testausprotokollan päivitys

Uusi versio M1-testausprotokollasta on päivitetty nettisivuillemme. Se on ladattavissa myös tästä linkistä (pdf).


Tuotteille hygienialuokitus?

Rakennustietosäätiö kehittää jatkuvasti rakennusalalle alan yhteisesti hyväksymiä tietopalveluita ja tuotteita. Puhtaanapitoon ja hygieniaan liittyen on paljon ohjeistusta ja standardeja tilatyyppikohtaisesti, kuten elintarviketiloille, sairaalatiloille, terveydenhuollolle jne.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole rakennusmateriaaleille luokitusta, josta selviäisi tuotteiden käyttökohteelle taikka tilalle sopiva hygienia- ja puhdistettavuusluokka. Rakennustietosäätiö RTS sr haluaa nyt selvittää, tarvitaanko erillistä tuotteiden hygienialuokitusta.

Vastaa webropol-kyselyyn, osallistujien kesken arvotaan 366-sivuinen tietopaketti, Suomi 100-juhlavuoden kirja ”Rakennetun Suomen tarina”.

Linkki kyselyyn »

Lisätietoja:
Laura Sariola / Rakennustietosäätiö RTS sr
laura.sariola@rakennustieto.fi
+358 40 8325750


Tiedote 25.10.2017


Arja Valtanen esittelee M1-luokitusta 7.11.2017 Kölnissä, Saksassa.

Esityksen nimi ja esittäjä: Arja Valtanen: Die M1 Zertifizierung aus Finnland: Eine wachsende Bedeutung in Skandinavien und ganz Europa für emissionsarme Bauprodukte und Möbel M1-luokitus Suomesta: Matalapäästöisten tuotteiden merkitys ja kysyntä kasvaa jatkuvasti Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Paikka: Dorint Hotel an der Messe Köln
Järjestäjä: Eco-Institut, ilmoittautuminen tapahtuman nettisivuilla


Järjestämme yhteistyössä GBCF kanssa koulutustilaisuudet:


Tiedote 6.7.2017


Sisäilmastoluokitus 2017

Sisäilmastoluokitus 2017 korvaa vuonna 2008 julkaistun Sisäilmastoluokitus 2008 ohjekokonaisuuden

Lausuntoaika oli 30.5.2017-5.7.2017. Kiitos kaikille palautetta antaneille tahoille!

Rakennustietosäätiö RTS sr

Luokituspäällikkö
Laura Sariola
puh: 0408325750
e-mail :etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
m1.rts.fi ; epd.rts.fi ; glt.rts.fi


Talotekniikan oppaat

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas on julkaistu kommentointia varten, linkki oppaaseen