Kuinka haen M1-puhtausluokitusta

Kuinka haen M1-puhtausluokitusta

Luokituksen hakeminen 

M1-puhtausluokitusta haettaessa hakija ottaa ensin yhteyttä hyväksyttyyn tutkimuslaitokseen tuotteiden testaamiseksi. 

Tutkimuslaitos tekee tuotteiden testauksesta mittaussuunnitelman, joka hyväksytään luokitustyöryhmässä ja hyväksynnän jälkeen testaa tuotteet. 

Testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sovitaan suoraan laboratorion kanssa. Testauksen kulut hakija maksaa suoraan testauslaitokselle. 

Kun tuotteet on testattu, lähetetään puhtausluokitushakemus liitteineen Rakennustietosäätiö RTS:n. Linkit hakemuksiin löytyvät tältä internetsivulta. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:
  • testitulokset 
  • tuotetiedot 
  • hakulomake täytettynä myös tuoteryhmäkohtaisten erityisvaatimusten osalta.
Luokitusta haettaessa tutkimusselostus ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi.

Hakemus käsitellään luokitustyöryhmässä. 

Rakennustietosäätiö RTS ilmoittaa hakijalle luokitustyöryhmän päätöksestä ja lähettää todistukset. Rakennustietosäätiö RTS julkaisee luokitellut tuotteet internetsivuillaan m1.rts.fi .

Luokituksen jatkohakemus (ilman testausta)

Luokitus myönnetään kolmeksi vuodeksi. Mikäli tuotteen päästöominaisuudet eivät ole muuttuneet, luokitus voidaan hakemuksesta myöntää kerran uudelleen ilman testausta.

Luokituksen uusiminen (tuotteet testattu uudelleen)

Mikäli tuotteen luokitusta on jatkettu ilman testausta jo aiemmin, on tuote testattava uudelleen.

Luokitusmaksut

Rakennustietosäätiö RTS:lle maksettavat luokitusmaksut ovat 1.7.2017 alkaen:

  • Yhden tuoteryhmän luokitusmaksu (yli 8 tuotetta) on 1200 € (+ ALV 24 %)
  • Yhden tuoteryhmän luokitusmaksu ( 3-7 tuotetta) on 1120 € (+ ALV 24 %)
  • Yhden tuoteryhmän luokitusmaksu ( 2 tuotetta) on 980 € (+ ALV 24 %)
  • Yhden tuotteen luokitusmaksu on 880 € (+ ALV 24 %)

Luokituksen voimassaolo 

Luokituksen käyttöoikeus myönnetään tuotteelle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä aikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta tuotteen markkinoinnissa

M1-merkin käyttö ja tuotteen merkitseminen

Yritykset voivat käyttää saamaansa luokitustunnusta (M1-merkki) luokitellun tuotteen markkinoinnissa esimerkiksi tuotteissa, pakkauksissa, tuoteselosteissa ja mainonnassa. Luokitustunnusta ei saa käyttää markkinoinnissa siten, että se viittaa koko yritykseen tai yrityksen tuotteisiin, joilla ei ole M1-luokitusta. Tunnuksesta ei saa tehdä tarroja, siirtokuvia tai liimattavia merkkejä.

Velvollisuus ilmoittaa tuotteessa tapahtuvista muutoksista

Käyttöoikeuden haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan Rakennustietosäätiö RTS:lle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tms., jos muutokset vaikuttavat ominaisuuksiin, joita luokituksen myöntämisperusteet koskevat.