RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS - HAKEMUS


kts. erillinen hinnasto

  • 880 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuotteelta
  • 980 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (2 tuotetta)
  • 1120 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (3 – 7 tuotetta)
  • 1200 € (+ALV 24 %) yhdeltä tuoteryhmältä (8 tai useampi tuote)

Luokitustodistus yhdellä kielellä sisältyy luokitusmaksuun, lisäkielet 95 € kappaleelta. Olemme hakeutuneet arvonlisävelvollisiksi 1.7.2017 lähtien. Arvonlisävero on 24%.


Luokitustodistukset tilataan seuraavilla kielillä:

Vakuutan, että annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja näytteet on toimitettu testauslaboratorioon testausprotokollan mukaisesti. Sitoudun noudattamaan rakennusmateriaalien päästöluokituksen yleisissä ohjeissa esitettyjä periaatteita.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
LIITTEET: Liitä hakemuksen mukaan tuoteseloste, käyttöohje, käyttöturvallisuustiedote ja tutkimusselostus.